Qualitat

AFAB > Qualitat

Misió

La missió de l'associació és la d'aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i altres demències degeneratives de Bocairent i de la zona així com dels seus familiars.

Visió

L'associació té el propòsit de ser una entitat reconeguda per tota la població de Bocairent i dels pobles de la zona, referent d'assistència a les persones malaltes d'Alzheimer i altres demències, per la seua qualitat assistencial, i la satisfacció dels seus usuaris i dels seus familiars.

Valors

 • Els usuaris dels serveis que s’ofereixen són allò més important que l’associació té.
 • El respecte a totes les persones amb Alzheimer i els seus familiars que tenen relació amb nosaltres.
 • La coordinació amb tots aquells organismes públics i privats que puguen relacionar-se en algún aspecte amb nosaltres i l’atenció als nostres usuaris.
 • L’òptima comunicació entre tots els integrants de l’associació i els professionals que hi treballen.
 • La professionalitat i responsabilitat en l’exercici de les funcions de cada membre de l’associació així com dels professionals.
 • L’optimització dels recursos per mantenir l’equilibri entre el cost dels serveis més econòmic possible i garantir la continuació dels mateixos.
 • Treballar per la consecució de bens econòmics per a mantenir els programes que es porten a terme.
 • Integritat de totes les persones que formen part de l’organització.
 • Transparència i rendició de comptes en el desenvolupament de les nostres accions.
 • Qualitat humana del nostre equip professional i directiu.
 • Satisfacció en el lloc de treball de tots els professionals que treballen per a l’associació.

Política de Qualitat

Mitjançant la nostra Política de Qualitat, pretenem oferir un bon servei per a tots els nostres grups d’interés.

L’entitat titular i tot el personal volen manifestar un compromís ferm amb el compliment dels requisits legals establerts i dels requisits de la norma ISO 9001:2015, acceptant adaptar tot allò que siga necessari per al bon funcionament del serveis, la satisfacció de tots els grups d’interés i que la qualitat siga la meta a aconseguir comprometent-se a exigir una millora continua en el desenvolupament de la nostra activitat.

Esta política, que és coneguda per tot el personal, compta amb el seu compromís per poder desenvolupar-la i amb la implicació de la Direcció, que vetlarà pel seu compliment i per la seua revisió i millora.

certificat-ISO-2018

Amb els clients inicials:

 • Garantir l’assistència a tots els usuaris del centre de dia, persones amb Alzheimer i altres demències degeneratives
 • Establir mitjançant l’equip professional, quines teràpies són les indicades per a cada usuari
 • Portar a terme amb tots els mitjans necessaris els programes i teràpies indicats per a cada usuari
 • Realitzar un seguiment diari als usuaris i informar a les famílies de les incidències
 • Informar a les famílies de l’evolució dels usuaris
 • Mantenir un tracte amable i proper amb els usuaris i les seues famílies
 • Respectar a tots els usuaris i els familiars

Amb els clients interns:

Amb la Junta directiva

 • Informar, mantenint al dia de tots els processos necessaris que s’han de portar a terme per aconseguir i mantenir la qualitat.

Amb els treballadors

 • Promoure i facilitar la formació adequada per a cada professional
 • Dotar d’autonomia a cada professional per al desenvolupament de les seues funcions.
 • Mantenir un nivell de satisfacció del treballador que repercuteixca en la implicació per a la consecució dels objectius de l’associació.
 • Implicar a tots els professionals en el desenvolupament de la gestió de la qualitat, oferint espais de participació i comunicació.
 • Acollir als nous treballadors per a permetre una integració progressiva en el centre.
 • Reunir de forma periòdica a tot el personal per establir punts comuns de treball i potenciar el treball en equip.

Amb els socis

 • Mantenir informats als socis dels comptes i les activitats realitzades per l’associació mitjançant les assemblees
 • Fomentar la seua participació en les activitats mitjançant la informació i sensibilització.

Amb els voluntaris

 • Potenciar el pla de voluntariat
 • Cuidar als voluntaris perquè continuen col·laborant amb l’associació

Amb els clients externs:

Amb l’administració

 • Presentar puntualment les sol·licituds de subvencions, memòries anuals, justificacions, comptes, etc, requerides
 • Mantenir una relació cordial, dialogant i de coordinació constant

Amb la societat

 • Mantenir una relació cordial, dialogant i de coordinació constat amb totes aquelles persones i entitats relacionades amb els malalts d’Alzheimer.