Econòmica

AFAB > Transparència > Econòmica

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Contractes

En l’actualitat, AFAB no té subscrit cap contracte amb l’Administració

Convenis

Conveni anual amb l’Ajuntament de Bocairent, que ascendeix a la quantitat de 13.000€ per a l’any 2017.

Subvencions i ajudes públiques 2017

ENTITAT

IMPORT

OBJECTIU

BENEFICIARIS

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 140.790€ Centre de dia per a persones amb Alzheimer 15 usuaris
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 7.500€ Taller d’estimulació cognitiva per a fases inicials 20 usuaris
Ministeri 7.310€ Centre de dia, SAD i cuidadors 60 beneficiaris
Conselleria de Sanitat 6.827,65€ SAD, recolzament a famílies
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 2.250€ Equipament del centre de dia

Memòria econòmica 2017

Pressupost 2018

Comptes anuals 2017

Retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats

Els membres de la junta no percibeixen CAP RETRIBUCIÓ per l’exercici de les seues funcions com a tals.