Política de privadesa

AFAB > Política de privadesa

L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEGENERATIVES DE BOCAIRENT, proveït de N.I.F. 97163901G i amb domicili fiscal en C/ Tribunal dels Aigües, 47, Codi Postal 46880, de Bocairent, València ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679. Les dades personals proporcionades per vostè així com les recaptades a través de la Web són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer titularitat d’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEGENERATIVES DE BOCAIRENT, que és així mateix l’entitat responsable del mateix, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’emplenament de formularis inclosos en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a la Web implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat de l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEGENERATIVES DE BOCAIRENT.

Conservarem les seues dades mentre es mantinga la finalitat per la qual han estat recaptats. Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

Procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, revocació, portabilitat, oposició i limitació de tractament, recollits en el RGPD (UE) 2016/679 i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic o correu ordinari al nostre domicili social o per qualsevol un altre mitjà que permeta reconèixer la identitat del client o usuari que exercite qualsevol dels anteriors drets.