Qualitat

AFAB > Qualitat

Misió

La missió de l'associació és la d'aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i altres demències degeneratives de Bocairent i de la zona així com dels seus familiars.

Visió

L'associació té el propòsit de ser una entitat reconeguda per tota la població de Bocairent i dels pobles de la zona, referent d'assistència a les persones malaltes d'Alzheimer i altres demències, per la seua qualitat assistencial, i la satisfacció del les persones usuàries i dels seus familiars.

Valors

 • Les persones usuàries dels serveis que s’ofereixen són allò més important que l’associació té.
 • El respecte a totes les persones amb Alzheimer i les persones familiars que tenen relació amb nosaltres.
 • La coordinació amb tots aquells organismes públics i privats que puguen relacionar-se en algún aspecte amb nosaltres i l’atenció a les nostres persones usuàries.
 • L’òptima comunicació entre totes les persones que integren l’associació i les persones professionals que hi treballen.
 • La professionalitat i responsabilitat en l’exercici de les funcions de cada persona membre de l’associació així com de les persones professionals.
 • L’optimització dels recursos per mantenir l’equilibri entre el cost dels serveis més econòmic possible i garantir la continuació dels mateixos.
 • Treballar per la consecució de bens econòmics per a mantenir els programes que es porten a terme.
 • Integritat de totes les persones que formen part de l’organització.
 • Transparència i rendició de comptes en el desenvolupament de les nostres accions.
 • Qualitat humana del nostre equip professional i directiu.
 • Satisfacció en el lloc de treball de totes les persones professionals que treballen per a l’associació.

Política de Qualitat

Mitjançant la nostra Política de Qualitat, pretenem oferir un bon servei per a tots els nostres grups d’interés.

L’entitat titular i tot el personal volen manifestar un compromís ferm amb el compliment dels requisits legals establerts i dels requisits de la norma ISO 9001:2015, acceptant adaptar tot allò que siga necessari per al bon funcionament del serveis, la satisfacció de tots els grups d’interés i que la qualitat siga la meta a aconseguir comprometent-se a exigir una millora continua en el desenvolupament de la nostra activitat.

Esta política, que és coneguda per tot el personal, compta amb el seu compromís per poder desenvolupar-la i amb la implicació de la Direcció, que vetlarà pel seu compliment i per la seua revisió i millora.

La directiva d’AFAB ha manifestat el seu compromís en l’elaboració i implantació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes. L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla d’Igualtat fa referència a la plantilla de persones professionals d’AFAB en el Centre de Dia de Bocairent, introduint la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la nostra política de qualitat.

Pots descarregar la nostra política de qualitat ACÍ

certificat ISO castellà 2021_page-0001

Amb els clients i clientes finals:

 • Garantir l’assistència a totes les persones usuàries del centre de dia, persones amb Alzheimer i altres demències degeneratives
 • Establir mitjançant l’equip professional, quines teràpies són les indicades per a cada persona usuària
 • Portar a terme amb tots els mitjans necessaris els programes i teràpies indicats per a cada persona usuària
 • Realitzar un seguiment diari a les persones usuàries i informar a les famílies de les incidències
 • Informar a les famílies de l’evolució de les persones usuàries
 • Mantenir un tracte amable i proper amb les persones usuàries i les seues famílies
 • Respectar a totes les persones usuàries i les persones familiars
 • Utilització d’un llenguatge inclusiu en totes les comunicacions, tant amb les famílies com amb les persones usuàries.

Amb els clients i les clientes interns:

Amb la Junta directiva

 • Informar, mantenint al dia de tots els processos necessaris que s’han de portar a terme per aconseguir i mantenir la qualitat.

Amb les persones treballadores

 • Promoure i facilitar la formació adequada per a cada persona professional
 • Dotar d’autonomia a cada persona professional per al desenvolupament de les seues funcions.
 • Mantenir un nivell de satisfacció de les persones treballadores que repercutisca en la implicació per a la consecució dels objectius de l’associació.
 • Implicar a totes les persones professionals en el desenvolupament de la gestió de la qualitat, oferint espais de participació i comunicació.
 • Acollir a les noves persones treballadores per a permetre una integració progressiva en el centre.
 • Reunir de forma periòdica a tot el personal per establir punts comuns de treball i potenciar el treball en equip.
 • Aplicar les accions encaminades a complir el Pla d’Igualtat d’AFAB.

Amb els socis i les sòcies

 • Mantenir informats a les persones sòcies dels comptes i les activitats realitzades per l’associació mitjançant les assemblees.
 • Fomentar la seua participació en les activitats mitjançant la informació i sensibilització.

Amb el personal voluntari

 • Potenciar el pla de voluntariat.
 • Cuidar al personal voluntari perquè continue col·laborant amb l’associació.

Amb els clients i clientes externs:

Amb l’administració

 • Presentar puntualment les sol·licituds requerides de: subvencions, memòries anuals, justificacions, comptes, entre altres.
 • Mantenir una relació cordial, dialogant i de coordinació constant.
 • Utilitzar un llenguatge inclusiu en la redacció de continguts.

Amb la societat

 • Mantenir una relació cordial, dialogant i de coordinació constat amb totes aquelles persones i entitats relacionades amb els malalts d’Alzheimer.