Diagnòstic

AFAB > Diagnòstic

Per poder completar un diagnòstic s’ha de visitar a diferents especialistes. Aquest és el procés que seguim en Bocairent:

En primer lloc s’ha d’acudir al metge de capçalera per a iniciar el procés. Aquest realitzarà les proves que considere oportunes, com una xicoteta prova de memòria, una analítica de sang o d’orina, o altra que ell considere necessària.

Seguidament deriva a l’especialista en neuropsicologia, en aquest cas, del nostre centre d’Alzheimer, perquè realitze les proves neuropsicològiques oportunes, així com a neurologia o medicina interna, qui realitzarà un TAC cerebral per comprovar si hi ha alguna afectació.

Amb el resultat dels 3 especialistes, el neuròleg decidirà el tractament que ha de portar el pacient, a la vegada que realitzarà un seguiment per veure l’evolució.

És important acudir a l’especialista davant dels primers símptomes d’alarma, ja que una vegada amb el diagnòstic es pot començar a tractar per intentar ralentir el procés de la malaltia.