Servei d’ajuda a domicili

AFAB > Programes i serveis > Servei d’ajuda a domicili

Este servei ofereix atenció assistencial a les persones amb demència en el seu propi domicili.

Programa subvencionat per:

Objectiu general:

Millorar la qualitat de vida de la persona amb Alzheimer i la dels seus familiars i cuidadors.

Objectius específics:

Atendre diàriamente les necessitats d’ajuda assistencial en les actividats d’higiene diària de les persones amb Alzheimer
Proporcionar una ajuda i temps de respir al cuidador habitual.
Establir un contacte productiu entre els familiars de les persones amb Alzheimer i AFAB.
Establir un contacte productiu entre els familiars de les persones amb Alzheimer i AFAB
Avaluar les necessitats que presenten les persones amb Alzheimer i els seus familiars.
Informar als familiars de tots els aspectes que els poden servir d’ajuda per a les cures del seu familiar

Activitats per als usuaris

- Atenció assistencial al usuari en les activitats bàsiques de la vida diària.
- Xicotetes tasques domèstiques.

Activitats per als familiars i/o cuidadors

Informació, orientació i assessorament social i atenció psicològica sobre aspectes relacionats en la malaltia.

El personal que porta endavant este programa és una auxiliar d’infermeria, una treballadora social i una psicòloga.
Es realitza de dilluns a divendres en l’horari acordat amb la família, entre les 8h i 12h, aproximadament.