Tallers de memòria

AFAB > Programes i serveis > Tallers de memòria

AFAB gestiona este programa que ofereix una atenció parcial a les persones amb deteriorament cognitiu lleu o demència en un estadi inicial de la malaltia.

La línia de treball és la mateixa que al centre de dia: estimulació física i cognitiva.

taller de memoria AFAB

Programa subvencionat per:

Objectiu general:

L’objectiu general és frenar l’avançament de la malaltia d’Alzheimer i altres demències dels assistents als tallers, mitjançant la realització de teràpies d’estimulació cognitiva, rehabilitació física i la relació social, prevenint la dependència, mantenint-los el màxim temps possible en la fase de la demència en la que es troben o amb el mateix deteriorament cognitiu que quan inicien la teràpia.

Objectius específics:

Entrenar la memòria, l'atenció, les funcions executives i resta d'àrees cognitives
Fomentar les relacions socials entre els membres del grup, amb la finalitat d'exercitar el llenguatge, crear vincles i estimular l'interés
Millorar l'autoestima
Mantenir i millorar certs aspectes sensibles a ser alterats al llarg del procés d'envelliment, com l'estat físic i cognitiu.
Millorar el rendiment de la memòria, aportant estratègies de processament de la informació.
Aconseguir un elevat nivell de satisfacció general dels usuaris respecte al taller al que assisteixen
Dotar de recursos que permeten una millora del funcionament cognitiu en la vida quotidiana
Establir una rutina de treball que afavorisca l'orientació i la capacitat de concentració i treballar les funcions cognitives de forma global
Mantenir el nivell cognitiu que presenten els usuaris a l'inici del programa

Activitats per als usuaris

- Estimulació cognitiva i física
- Atenció psicològica i social

Activitats per als familiars i/o cuidadors

Informació, orientació i assessorament social i atenció psicològica sobre aspectes relacionats amb la malaltia.

Els treballadors que desenvolupen este programa son una educadora social, una treballadora social, una psicòloga i un auxiliar d’infermeria.
L'horari és: de dilluns a dijous de 10:30h a 12:30h i de 16:00h a 18:00h. * L'horari dependrà del estat en el que es trobe la persona en el moment en que sol·licita el servei.