Política de privadesa

AFAB > Política de privadesa

L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONIS AMB ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEGENERATIVES DE BOCAIRENT, proveït de N.I.F. 97163901-G i amb domicili fiscal en Carrer Tribunal dels Aigües, 47, Codi Postal 46880, de Bocairent, València ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 i Llei orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de Desembre. Les dades personals proporcionades per vostè així com els recaptats a través de la Web són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONIS AMB ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEGENERATIVES DE BOCAIRENT, que és així mateix l’entitat responsable d’aquest, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
L’emplenament de formularis inclosos en el lloc o l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a la Web implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat de l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONIS AMB ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEGENERATIVES DE BOCAIRENT.

Conservarem les teves dades mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recaptats. Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificats, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

Procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que et confereix la normativa vigent en protecció de dades podràs exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, revocació, portabilitat, oposició i limitació de tractament, recollits en el RGPD (UE) 2016/679 i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic o correu ordinari al nostre domicili social o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat del client o usuari que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

Conservarem les seves dades mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recaptats. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

Procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que et confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, revocació, portabilitat, oposició i limitació de tractament, recollits en el RGPD (UE) 2016/679 i en la Llei orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de Desembre, mitjançant correu electrònic o correu ordinari al nostre domicili social o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat de l’usuari que exerciti qualsevol dels anteriors drets.