Qui som

AFAB > Qui som

AFAB és una associació sense finalitat lucrativa de persones familiars i amigues de persones amb Alzheimer i altres demències degeneratives de Bocairent.

Es va constituir l’any 2001 per un grup de persones que tenien una situació familiar en comú, totes elles tenien a un familiar afectat per aquesta malaltia i sense cap recurs per atendre’ls a la població de Bocairent.

L’objectiu d’AFAB és aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones afectades i en les persones familiars.

Amb la intenció d’executar l’objectiu principal tenim aquestes finalitats:

Informació

Informar i formar a les persones amb l’Alzheimer, als seus familiars i cuidadors.

Conscienciació

Informar i conscienciar a la població en general de la malaltia.

Finançament

Buscar i sol·licitar ajudes a entitats públiques i privades per a subvencionar les activitats.

Recolzament

Ajudar i recolzar als familiars i persones pròximes i/o els cuidadors.

Col·laboracions

Col·laborar amb les associacions amb característiques semblants o pròximes.

Formació

Fomentar i promocionar la formació d’agents formals i informals.

Prevenció

Potenciar i impulsar les tres formes de prevenció de la malaltia
  1. Prevenció primària: realitzar accions per a disminuir la incidència de la malaltia en la població.
  2. Prevenció secundària: realitzar aquelles activitats que retarden els efectes de la malaltia en les persones que la patisquen.
  3. Prevenció terciària: oferir d’una bona qualitat de vida a les persones afectades per la malaltia d’Alzheimer.

Durant tota la seua trajectòria, AFAB ha sigut un recurs per a les persones afectades per la malaltia i per a les persones familiars i ha anant creant serveis per tal d’atendre les demandes que han sorgit.

Actualment, tenim en marxa una xarxa de recursos per a persones afectades per l’Alzheimer a la població de Bocairent que inclou:

  • Centre de dia.
  • Tallers de memòria.
  • Servei d’ajuda a domicili.
  • Servei de valoracions neuropsicològiques.
  • Servei d’informació, orientació i assessorament familiar.