Símptomes

AFAB > Símptomes

Signes d'alarma

La Alzheimer’s Association ha creat aquest llistat de senyals d’advertència de la malaltia d’Alzheimer i altres tipus de demència. Es poden presentar en una persona una o varies d’aquestes senyals, i en diferents graus. Si és així, s’hauria d’acudir al metge.

Canvis de memòria que dificulten la vida quotidiana

Un dels senyals més comuns de l'Alzheimer, especialment en les etapes primerenques, és oblidar informació recentment apresa. També s'obliden dates o esdeveniments importants; es demana la mateixa informació repetidament; es depèn de sistemes d'ajuda per a la memòria (tals com notetes o dispositius electrònics) o de persones familiars per fer les coses que abans una persona feia sola.

Dificultat per a planificar o resoldre problemes

Algunes persones experimenten canvis en la seua habilitat de desenvolupar i seguir un pla o treballar amb nombres. Poden tenir dificultat en seguir una recepta coneguda o manejar els comptes mensuals. Poden tenir problemes en concentrar-se i els pot costar més temps fer coses ara que abans.

Dificultat per a desenvolupar tasques habituals en la casa, en el treball o en el seu temps lliure.

A les persones que pateixen de l'Alzheimer molt sovint se'ls fa difícil completar tasques quotidianes. De vegades poden tenir dificultat en arribar a un lloc conegut, administrar un pressupost en el treball o recordar les regles d'un joc molt conegut.

Desorientació de temps o lloc

A les persones amb el mal d'Alzheimer se'ls obliden les dates, estacions i el pas del temps. Poden tenir dificultat en comprendre alguna cosa si no està en procés en aquest instant. És possible que se'ls oblide de vegades on estan i com van arribar allí.

Dificultat per a comprendre imatges visuals i com els objectes es relacionen l’un amb l’altre en l’ambient

Algunes persones experimenten canvis en la seua habilitat de desenvolupar i seguir un pla o treballar amb nombres. Poden tenir dificultat en seguir una recepta coneguda o manejar els comptes mensuals. Poden tenir problemes en concentrar-se i els pot costar més temps fer coses ara que abans.

Nous problemes amb l’ús de paraules en la parla o en l’escriptura

Les persones que pateixen de l'Alzheimer poden tenir problemes al seguir o participar en una conversa. És possible, també, que paren enmig de la conversa sense idea de com seguir o que repeteixen molt el que diuen. Pot ser que lluiten per trobar les paraules correctes o el vocabulari apropiat o que anomenen coses per un nom incorrecte (com anomenar una "llapicera" una "cosa per escriure").

Col·locació d’objectes fora de lloc i falta d’habilitat per a repetir els seus passos

Una persona amb l'Alzheimer sol col·locar coses fora de lloc. Se'ls poden perdre coses sense poder retornar sobre els seus passos per poder trobar-les. De vegades, és possible que acusen a altres persones de robatori. Això pot ocórrer més freqüentment amb el pas del temps.

Disminució o falta del bon judici

Les persones que pateixen de l'Alzheimer poden experimentar canvis en el judici o en prendre decisions. Per exemple, és possible que regalen grans quantitats de diners a les persones que venen productes i serveis per telèfon. Pot ser que presten menys atenció a la higiene personal.

Pèrdua d’iniciativa per a seguir en el treball o en les activitats socials

Les persones que pateixen de l'Alzheimer poden tenir problemes al seguir o participar en una conversa. És possible, també, que paren enmig de la conversa sense idea de com seguir o que repeteixen molt el que diuen. Pot ser, lluiten per trobar les paraules correctes o el vocabulari apropiat, o anomenen coses per un nom incorrecte (com anomenar una "llapicera" una "cosa per escriure").

Canvis en l’humor o la personalitat

L'humor i la personalitat de les persones amb l'Alzheimer poden canviar. Poden arribar a estar confoses, sospitoses, deprimides, temoroses o ansioses. Es poden enfadar fàcilment a casa, en el treball, amb amics i amigues, o en llocs on estan fora del seu ambient.