Transparència

AFAB > Transparència

La nostra entitat compleix amb la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, fent pública la informació institucional, econòmica i jurídica.

Informació Institucional

Veure més

Informació de relevància Jurídica

Veure més

Informació Econòmica

Veure més