Econòmica

AFAB > Transparència > Econòmica

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Contractes

En l’actualitat, AFAB no té subscrit cap contracte amb l’Administració

Subvencions i ajudes públiques i privades 2022

ENTITAT CONCEPTE QUANTIA
CONSELLERIA  D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PLACES PÚBLIQUES: GENER-JUNY 133.493,50
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PLACES PÚBLIQUES: JULIOL-DESEMBRE 165.104,59
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PROGRAMES: TALLER DE MEMÒRIA 8.145
AJUNTAMENT MANTENIMENT ASSOCIA 20.000
IRPF EQUIPAMENT CENTRE 2.406,43
EQUIPAMENT TALLER 1.580,04
FEVAFA ATENCIÓ SANITÀRIA I RESPIR PSICOLÒGIC 5.196,75
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ FOMENT DEL VALENCIÀ 653,03
CAIXA ONTINYENT MANTENIMENT ASSOCIACIÓ 1.200
FUNDACIÓ “LA CAIXA” TALLER MEMORIA 9.888
OFICINA BOCAIRENT “LA CAIXA” EQUIPAMENT 900

Memòria econòmica 2022

Pressupost 2021

Comptes anuals 2022

Retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats

Els membres de la junta no percibeixen CAP RETRIBUCIÓ per l’exercici de les seues funcions com a tals.