Econòmica

AFAB > Transparència > Econòmica

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Contractes

En l’actualitat, AFAB no té subscrit cap contracte amb l’Administració

Subvencions i ajudes públiques i privades 2021

ENTITAT CONCEPTE QUANTIA
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PLACES PÚBLIQUES CENTRE DE DIA 194.317
CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PROGRAMES: TALLER MEMÒRIA 8.000
AJUNTAMENT BOCAIRENT MANTENIMENT ASSOCIACIÓ 15.000
IRPF TALLER DE MEMÒRIA 3.137,02
EQUIPAMENT CENTRE 1.636,58
EQUIPAMENT TALLER 1.304,73
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ATENCIÓ SANITÀRIA I RESPIR PSICOLÒGIC 7.452,58
CAIXA ONTINYENT MANTENIMENT ASSOCIACIÓ 1.200
FUNDACIÓ “LA CAIXA” TALLER MEMÒRIA 11.700

Memòria econòmica 2021

Pressupost 2021

Comptes anuals 2021

Retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats

Els membres de la junta no percibeixen CAP RETRIBUCIÓ per l’exercici de les seues funcions com a tals.