Econòmica

AFAB > Transparència > Econòmica

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Contractes

En l’actualitat, AFAB no té subscrit cap contracte amb l’Administració

Subvencions i ajudes públiques i privades 2021

DATA                            ENTITAT                                   CONCEPTE                                    QUANTIA                  DATA                    QUANTIA                                       QUANTIA INGRESSADA

C IGUALTAT MANTENIMENT CENTRE 23/11/2020 159315 117970,5
CONCERT SOCIAL
21/07/2021 AMPLIACIÓ 11 PLACES 15/09/2021 35002 0
29/07/2021 C IGUALTAT PROGRAMES 8000
19/04/2021 AJUNTAMENT MANTENIMENT ASSOCIA 19/02/2021 15000 1 11/09/21 15000
11/09/2020 IRPF
Nº exp.
PIIRPF/2020/157 TALLER DE MEMÒRIA 20.052,77 04/01/2021 3137,02 1 21/01/21 3137,02
EQUIPAMENT CENTRE 5540 04/01/2021 1636,58 1 21/01/21 1636,58
EQUIPAMENT TALLER 5700 04/01/2021 1304,73 1 21/01/21 1304,73
25/02/2021 FEDERACIÓ atenció sanitària i respir 15000 09/09/2021 7452,58
psicològic
C IGUALTAT EQUIPAMENT
DIPUTACIÓ taller memòria
CONSELLERIA Foment valencià no sol·licitem
EDUCACIÓ (web, Raïm, samarretes…)
C. ONTINYENT manteniment associació
17/03/2021 LA CAIXA TALLER MEMORIA 19500,96 30/07/2021 11700 1 23/09/21 10530

Memòria econòmica 2020

Pressupost 2021

Comptes anuals 2020

Retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats

Els membres de la junta no percibeixen CAP RETRIBUCIÓ per l’exercici de les seues funcions com a tals.