Econòmica

AFAB > Transparència > Econòmica

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Contractes

En l’actualitat, AFAB no té subscrit cap contracte amb l’Administració

Convenis

Conveni anual amb l’Ajuntament de Bocairent, que ascendeix a la quantitat de 15.000€ per a l’any 2020.

Subvencions i ajudes públiques i privades 2020

ENTITAT

IMPORT

OBJECTIU

BENEFICIARIS

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 159.315€ Centre de dia per a persones amb Alzheimer 15 usuaris
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 7.500€ Taller d’estimulació cognitiva per a fases inicials 35 usuaris
Conselleria Igualtat i Polítiques Inclusives (IRPF) 1096,45€


2260,46€


1455,22€


1398,28€

Teràpia assistida amb animals


Taller estimulació cognitiva en fases inicials


Equipament Centre de dia


Equipament taller estimulació cognitiva en fases inicials

60 beneficiaris
FEVAFA 7364,06 Atenció sanitària i respir psicològic

Caixa Ontinyent                                                                                            1.200€                 Manteniment de l’associació


AITEX                                                                                                              2.400€                Teràpia assistida amb animals.


Ajuntament Bocairent                                                                                 15.000€               Ampliació del centre de dia

Ajuntament de Bocairent                      (Inversió)                                    15.000€              Manteniment Associació


Memòria econòmica 2019

Pressupost 2019

Comptes anuals 2019

Retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats

Els membres de la junta no percibeixen CAP RETRIBUCIÓ per l’exercici de les seues funcions com a tals.