Econòmica

AFAB > Transparència > Econòmica

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Contractes

En l’actualitat, AFAB no té subscrit cap contracte amb l’Administració

Subvencions i ajudes públiques i privades 2021

ENTITAT CONCEPTE QUANTIA
CONSELLERIA IGUALTAT PLACES PÚBLIQUES CENTRE DE DIA 194.317
CONSELLERIA IGUALTAT PROGRAMES: TALLER MEMÒRIA 8.000
AJUNTAMENT BOCAIRENT MANTENIMENT ASSOCIACIÓ 15.000
IRPF TALLER DE MEMÒRIA 3.137,02
EQUIPAMENT CENTRE 1.636,58
EQUIPAMENT TALLER 1.304,73
FEDERACIÓ ATENCIÓ SANITÀRIA I RESPIR PSICOLÒGIC 7.452,58
CAIXA ONTINYENT MANTENIMENT ASSOCIACIÓ 1.200
LA CAIXA TALLER MEMORIA 11.700

Memòria econòmica 2020

Pressupost 2021

Comptes anuals 2020

Retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats

Els membres de la junta no percibeixen CAP RETRIBUCIÓ per l’exercici de les seues funcions com a tals.