Dia Mundial de l’Alzheimer

AFAB > Uncategorized > Dia Mundial de l’Alzheimer

Dia Mundial de l’Alzheimer

El proper dissabte dia 21 de setembre es celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer.

#EVOLUCIÓ, aquest ha sigut el lema triat per CEAFA per a focalitzar les seues reivindicacions i propostes amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer 2019.

Amb aquesta paraula es vol cercar la reflexió i fer prendre consciència que “els temps canvien” i, amb ells, tot allò relacionat amb les demències en general i amb l’Alzheimer en particular. Si les necessitats evolucionen, cal que les respostes ho facin també.

#EvolucióDemogràfica: Donat que España és un país envellit caldrà destinar més esforços i recursos per a aquesta població.

#EvolucióFamília: Les famílies són el principal suport de les persones majors, per tant, s’haurà de generar mecanismes de suport al cuidador principal.

 #EvolucióDemències: Es requereix realitzar diagnòstics diferencials, especialització en la prestació dels serveis així com programes per als denominats “malalts joves”.

#EvolucióDependència: En les demències hauria d’atorgar-se els beneficis de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència des del moment mateix del diagnòstic i potenciar la valoració de discapacitat de les persones amb demència.

 #EvolucióBinomi: L’Alzheimer afecta al “binomi malalt-cuidador”. Per tant, la persona cuidadora haurà de ser objecte d’atenció preferent.

 #EvolucióNoExclusió: Reivindiquem la lluita contra l’estigmatització que encara avui segueix generant l’Alzheimer. S’hauria d’educar a la societat per a formar la convivència activa amb la demència.

 #EvolucióCura: S’ha de seguir treballant en les teràpies no farmacològiques, innovant en les maneres d’abordar la cura i l’atenció i adaptant les intervencions als nous perfils de les persones afectades.

 #Evolucióassociació:   Reivindiquem que les administracions adapten i amplien el nombre de places dedicades a les persones amb demència, la millora contínua en  l’especialització de les associacions i avançar cap a l’excel·lència en l’atenció.

#EvolucióInvestigació: Hem de recolzar la investigació biomèdica així com també la de caràcter social. En aquest sentit, es troba prioritari incrementar les dotacions pressupostàries i apostar de manera decidida per la investigació social i sociosanitària.

 #EvolucióPolítiques: Exigim la immediata aprovació del Pla Nacional d’Alzheimer i una Política d’Estat d’Alzheimer.