Recomanacions oficials del Ministeri de Sanitat davant del COVID-19

AFAB > Noticies AFAB > Recomanacions oficials del Ministeri de Sanitat davant del COVID-19

Recomanacions oficials del Ministeri de Sanitat davant del COVID-19

Davant les últimes notícies relacionades amb l’impacte del coronavirus a Espanya i, especialment, la seua incidència en les persones majors, vos informem de les recomanacions oficials del Ministeri de Sanitat relatives a com actuar en centres sociosanitaris. A continuació vos deixem un document  elaborat des del Centre de Coordinació de Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual cosa estableix l’operativa oficial proposta des del Ministeri de Sanitat: Residencias y Centros sociosanitarios

Destaquem que les persones residents i usuàries dels centres sociosanitaris es troben en una situació de vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 per diversos motius:
 Habitualment presenten patologia de base o comorbilitats.
 Solen presenten edat avançada
 Tenen contacte estret amb altres persones (els seus cuidadors) i altres convivents
 Solen passar molt de temps en entorns tancats i amb població igualment vulnerable.

Recordem que s’ha de consultar sempre informació oficial i actualitzada, vos deixem a continuació la pàgina web del Ministeri de Sanitat: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm